26 فروردین 1403

فعالسازی

 گارانتی رینو

استفاده از گارانتی رینو نیاز به فعالسازی دارد

در صورت داشتن هر مشکلی در خصوص گارانتی با هر یک از نمایندگان در فرم پیشنهادات و شکایات  ما را مطلع کنید

فرم گارانتی

کدگارانتی خود را در این فیلد وارد کنید
نام خود را وارد نمایید
نام خانوادگی خود را وارد نمایید
تلفن همراه خود را به همراه صفر ابتدای آن وارد کنید
نام شهری که محصول در آن نصب شده است را وارد نمایید
در صورت تمایل نشانی پستی محل نصب را وارد نمایید.
نمره انتخابی شما : 0
نمره انتخابی شما : 0
شماره تلفن همراه نصاب خود را وارد نمایید
در صورتی که انتقادی به محصول یا طریقه نصب وارد است یا پیشنهادی برای ما دارید، در کارد بالا وارد نمایید