جک پارکینگ رینوسک W186

جک پارکینگ رینوسک W186

       — تحت لیسانس ایتالیا  با  جک پارکینگ رینوسک بیشتر آشنا شوید! جک پارکینگ درب لولایی حداکثر عرض لنگه چهار متر حداکثر وزن چهارصد کیلوگرم — برای حرفه‌ای‌ها کنترل برد یونیماگ و اکو کنترل برد یا مرکز کنترل کاملاً دیجیتال رینوسک برای دربهای دولنگه و تک لنگه می باشد....