گارانتی رینوسک

گارانتی رینوسک شامل دو سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از  فروش برای  کلیه محصولات خواهد شد. این گارانتی در پاره ای از محصولات مانند جک  پارکینگ و . . . گارانتی تعویض خواهد بود و در برخی محصولات گارانتی تعمیر خواهد بود.

ارائه گارانتی و خددمات پس از فروش منوط به داشتن کارت گارانتی محصول یا ثبت شماره سریال در سایت رینوسک در قسمت ثبت گارانتی خواهد شد. مبنای تاریخ انقضای گارانتـی، تاریخ ثبت شده بر روی کارت گارانتی و کد درج شده بر روی محصول می باشد.

گارانتی از طریق نماینده هر استان یا شهر قابل ارائه و پیگیری می باشد. گارانتـی شامل مشکلات نـرم افزاری، ضربه، نوسان برق، آبخوردگی، سوختـگی، استفاده غیر متعارف از تجهیزات و کلیه تجهیزات جانبی نمی شود. هزینه ارسال کالا به رینـوسک و تحویل، بطور کامل با مشتری خواهد بود. خدمات نرم افزاری شامل گارانتی تعویض نخواهد بود.